AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST

Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


 POSCCE

Incepand cu martie 2013, ADR Nord-Vest a preluat atribuţiile privind implementarea şi comunicarea pentru patru operaţiuni:
• Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
• Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale;
• Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare;
• Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor

X

Legătura spre noul site aici.