Axa prioritara 2

Axa prioritara „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale” vizeaza reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, a strazilor urbane, precum si constructia/reabilitarea soselelor de centura cu statut de drum judetean, avand un rol important in economia regiunilor, intrucat reprezinta o preconditie a dezvoltarii regiunilor si a unor zone mai izolate in cadrul regiunilor.
Pentru a vedea proiectele in implementare prin Axa 2, in Transilvania de Nord, click aici.Suspendarea depunerii de proiecte pe Axa 2, pentru Transilvania de NordIncepand cu data de 30.04.2009, orele 12:00, Autoritatea de Management a suspendat procesul de depunere a cererilor de finantare in cadrul domeniului Domeniul major de interventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, stazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”, in regiunea de dezvoltare Nord-Vest.


ATENTIE!
MDLPL a transmis in data de 15 februarie 2008 Corrigendumul nr. 2 pentru ghidul solicitantului pentru domeniul major de interventie 2.1. Documentul este atasat mai jos.

Beneficiari eligibili - clarificare AM POR din 18.10.2008
In conformitate cu prevederile art 21 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu". Consiliile locale, orasenesti si municipale sunt autoritati deliberative, iar primarii autoritati executive, in timp ce consiliile judetene sunt autoritati ale
administratiei publice locale pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Avand in vedere aceste aspecte, dar si stadiul implementarii legii mentionate, vor fi considerati solicitanti eligibili in cadrul POR 2007-2013:
• unitatile administrativ teritoriale (judete, municipii, orase), avand ca reprezentant legal presedintele consiliului judetean, respectiv primarul, in cazul municipiilor si oraselor;
• Consiliul judetean avand ca reprezentant legal presedintele consiliului judetean;
• Primariile reprezentate de primar, daca primariile au in administrare imobilul subiect al cererii de finantare;
• Consiliile locale reprezentate de primar, daca consiliul local are in administrare imobilul subiect al cererii de finantare.

Obiectivul axei 2

Obiectivul acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.
Investitiile in infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori, imbunatatirea accesului pe pietele regionale, cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp, creand conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive. Dezvoltarea retelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregionala si va contribui semnificativ la cresterea competitivitatii intreprinderilor/firmelor si a mobilitatii fortei de munca, si, prin urmare, la o dezvoltare mai rapida a Romaniei pe ansamblu, dar si a fiecarei regiuni in parte.
In cadrul acestei axe prioritare exista un singur domeniu major de interventie respectiv 2.1 „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”.

Conectarea drumurilor judetene la reteaua drumurilor nationale si la reteaua TEN


Prevazuta a se realiza prin POR, are implicatii asupra dezvoltarii regionale, atragand in circuitul economic zone cu o dezvoltare structurala deficitara. Se urmareste ca aceste retele de drumuri sa contribuie, pe termen mediu, la cresterea fluxurilor de capital, a mobilitatii fortei de munca, a accesibilitatii spre si in interiorul tarii, determinand o dezvoltare durabila a acesteia si, implicit, crearea de noi oportunitati de locuri de munca, inclusiv in zonele rurale.
Reabilitarea si modernizarea strazilor urbane
Vor contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere in punctele de acces catre oras. In acest sens, prin POR se vor finanta proiecte de reabilitare / modernizare a strazilor care conecteaza magistralele orasenesti cu drumul national ce traverseaza orasul (strazi de categoria I1), zonele functionale de cele rezidentiale (strazi de categoria a II-a) precum si zonele functionale si rezidentiale de strazile de legatura sau magistrale (strazi de categoria a III-a).

Construirea si modernizarea prin POR a soselelor de centura (cu statut de drum judetean)
Vor fluidiza traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si traversarea localitatilor in conditii de siguranta.

Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului pot fi:


* Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene
* Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi din mediul urban (categoria 1, 2 si 3);
* Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean;
* Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri si podete;
* Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere si pasarele;
* Eliberarea si amenajarea terenului;
* Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze si canal, telefonie;
* Amenajari pentru protectia mediului;
* Modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie);

Alocarea financiara orientativa pentru axa 2, pe intreaga tara, pentru intreaga perioada de programare este de 876.711.006 Euro, din care 758.355.021 Euro din FEDR si 118.355.985 Euro cofinantare (din surse publice) nationala.
Pentru Regiunea Nord-Vest, alocarea financiara pentru aceasta axa, in perioada 2007/2013, este de 106,08 milioane Euro.
Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 3.000.000 lei si maxim 134.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 1.000.000 – 40.000.000 Euro).
Criteriile de selectie ale proiectelor vizeaza urmatoarele aspecte: Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR; Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului. Criteriile de evaluare strategica sunt: Contributia proiectului la realizarea strategiei/ planurilor de dezvoltare a(ale) regiunii; Capacitatea proiectului de a genera valoare adaugata prin implementaritatea si corelarea acestuia cu alte investitii.
Ghidul solicitantului si alte informatii pentru potentialii beneficiari se pot descarca mai jos.

Atentie!
Din 25 octombrie 2007 au aplicabilitate modificarile aduse Ghidului pentru axa 2, domeniul 2.1. , publicate de MDLPL. Documentul se poate vizualiza mai jos.


Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.