Axa prioritara 3

4 tipuri de interventii pot fi dezvoltate in cadrul acestei axe prioritare:


Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenție 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă (Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013). Cererile de proiecte pot fi depuse în intervalul 12 martie - 16 aprilie 2014.


Ghidul se poate descarca mai jos.

Domeniul 3.1. se suspenda incepand cu data de 21 septembrie 2009


Incepand cu data de 21 septembrie 2009, ora 16:00, se suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare in cadrul domeniului major de interventie 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”, in Transilvania de Nord.

Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Vest a primit, incepand cu 22 ianuarie 2008, cereri de finantare pe Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1 – „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate” din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2007-2013.
Licitatia de proiecte finanteaza modernizarea si echiparea spitalelor judetene, precum si modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor (din spitale si de specialitate).
Pot depune proiecte autoritatile publice locale, asociatii de dezvoltare intercomunitara sau liderul desemnat printr-un acord de parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale.
Ghidul solicitantului mentioneaza ca Ministerului Sanatatii Publice a identificat 3 spitale judetene (inclusiv ambulatoriile acestora) din Regiunea Nord-Vest care sunt propuse spre reabilitare prin POR: Maramures, Satu Mare si Salaj.
Suma totala disponibila in perioada 2007-2013 pentru finantarea spitalelor judetene si ambulatoriilor din Regiunea Nord-Vest este de 20,987 milioane Euro.
Valoarea totala a proiectelor (cheltuieli eligibile si neeligibile) poate fi intre 200.000 -. 25 milioane Euro. Beneficiarii trebuie sa cofinanteze proiectele cu minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Ghidul solicitantului este atasat mai jos.

ATENTIE! Mai jos, aveti clarificari trimise de MDLPL cu privire la domeniul 3.1.

In 19 februarie 2008, MDLPL a transmis corrigendum-ul nr. 1 pentru domeniul 3.1. Documentul este atasat mai jos.

In 11 august 2008, a fost emis al doilea corrigendum privind domeniul 3.1. Documentul se pot descarca mai jos.

In 10 martie 2009, au fost emise corrigendumul nr. 3 si Ghidul reconsolidat Ambele se pot descarca de mai jos.

In 31 martie 2009, a aparut corrigendumul nr. 4, care se poate descarca de mai jos.


Domeniul 3.2. "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" - Suspendarea domeniului


Autoritatea de Management POR a emis o instructiune conform careia incepand cu data de 16 decembrie 2009, ora 12, se suspenda depunerea de proiecte pentru domeniul 3.2. "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale", aferent Axei prioritare 3, Programul Operational Regional.


In acest moment, pentru domeniul 3.2. este o incarcare de 161%, fiind depuse 35 proiecte (3 contractate), care solicita finantare nerambursabila de 19,27 milioane Euro, fata de alocarea financiara regionala 2007-2013 pentru acest domeniu de 11,79 milioane Euro.

Incepand din 28 ianuarie 2008, ADR Nord-Vest a primit cereri de finantare pentru domeniul 3.2.
Beneficiarii eligibili au fost autoritati ale administratiei publice locale, direct sau prin serviciile publice de asistenta sociala din subordine, furnizorii publici sau privati de servicii sociale, acreditati in conditiile legii, autoritati ale administratiei publice locale desemnate lideri ai unor parteneriate incheiate cu furnizori de servicii sociale de drept public sau privat.
Domeniul de interventie finanteaza modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirilor in care functioneaza centre sociale multifunctionale si modernizarea si echiparea cladirilor in care functioneaza centre sociale rezidentiale, din mediul urban si rural.

Ghidul este atasat mai jos.

Atentie! Autoritatea de Management POR a emis in 30 mai 2008 o serie de clarificari privind eligibilitatea solicitantilor si a proiectelor pe domeniul 3.2.

Documentul se poate descarca mai jos.

Atentie! Incepand cu data de 07.11.2008 a intrat in vigoare Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.559/22.10.2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap (publicat in MO nr.752/07.11.2008).

La data intrarii in vigoare a Ordinului mai sus mentionat se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.205/2005 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap.

Potentialii solicitanti de finantare din cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” trebuie sa tina cont in elaborarea proiectelor de prevederile actului normativ mentionat mai sus.

ATENTIE! Ghidul pentru domeniul 3.2. este varianta consolidata - februarie 2009, continand toate cele 3 corrigendumuri.

Ghidul pentru domeniul 3.3. este operational


In data de 31 octombrie 2007, MDLPL a lansat oficial ghidul pentru Axa prioritara 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale” a Programului Operational Regional (POR), pentru domeniul major de interventie 3.3. „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”.

Pentru Regiunea Nord-Vest, pentru acest domeniu, sunt disponibile 12,03 milioane euro pe acest domeniu de interventie.

Beneficiarii eligibili ai domeniului 3.3. sunt asociatiile de dezvoltare intercomunitare formate din consiliile judetene ale regiunilor de dezvoltare. Astfel, pentru Regiunea Nord-Vest, beneficiarul eligibil este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transilvania de Nord, care este in curs de infiintare si care va avea ca asociati Consiliile Judetene din Cluj, Bihor, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj, Maramures.

Asociatia va acoperi minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 10 000 000 lei si maxim 50 000 000 lei ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv a TVA aferenta).

Durata de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute in cadrul proiectului) nu poate depasi data de 31.07.2015.

Ghidul solicitantului este atasat mai jos.

ATENTIE! Mai jos aveti atasat corringendumul privind acest domeniu major transmis de MDLPL.

ATENTIE! Corrigendumul 2 la domeniul major de interventie 3.3. emis de AM POR in 6 iunie 2008.

Suspendarea depunerilor de proiecte pe domeniul 3.4. intra in vigoare din data de 31 iulie 2009


Autoritatea de Management POR a anuntat suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 3.4. in Transilvania de Nord incepand cu data de 31 iulie 2009.

Instructiunea se poate descarca de mai jos.

Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Vest, organism intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 a lansat in data de 29 februarie 2008, ghidul solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
Astfel, se pot depune proiecte spre a fi finantate pe domeniul major 3.4., corespondent Axei prioritare 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, din cadrul Programului Operational Regional (POR).
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarii scolilor, a structurilor de cazare pentru studenti si a centrelor pentru formare profesionala pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educational.
Actiunile domeniului major de interventie sunt:
· Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educationale pre-universitare si universitare
· Crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare
· Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor de Formare Profesionala Continua
Beneficiarii eligibili pentru proiecte adresate unitatilor scolare din invatamantul obligatoriu (inclusiv pentru invatamantul special) si pentru proiectele adresate Campusurilor pentru Invatamant Profesional si Tehnic (CIPT) sunt unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale): Judete (Consilii Judetene), Municipii (Consilii locale municipale), Orase (Consilii locale orasenesti), Comune/ (Consilii locale comunale).
Institutii de invatamant superior de stat (universitati, institute, academii de studii) sunt beneficiarii eligibili in ceea ce priveste proiectele pentru campusurile universitare.
Pentru proiecte adresate centrelor de formare profesionala continua, Centrele de formare profesionala continua si institutii publice furnizori de formare profesionala continua sunt eligibile pentru finantare.
Solicitantul va acoperi minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile si acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 500.000 lei si maxim 67.000.000 lei. Valoarea totala a proiectului reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv a TVA aferenta
In data de 14 martie, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest va adopta un document care va actualiza Strategia de dezvoltare regionala – Documentul de programare regionala pentru sectorul sanatate, sectorul de servicii sociale si sectorul educatie, document care va reprezenta liniile directoare pentru elaborarea de proiecte fiabile, inovatoare, care sa aduca valoare adaugata pentru regiune si pentru locuitorii acesteia.
ADR Nord-Vest va organiza o campanie de promovare, prin lansari judetene a domeniului, cu participarea potentialilor beneficiari si a mass-mediei, in perioada 11-20 martie, in fiecare resedinta de judet a regiunii. Va vom tine la curent cu programul campaniei.
ATENTIE! In 6 martie 2009, AM POR a emis corrigendumul nr. 1 la ghidul pentru 3.4. Corrigendumul se poate decarca mai jos.
Pentru solicitantii de finantare pe domeniul 3.4.

Obtinerea avizului MECT presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Depunerea de catre solicitant a unei Cereri pentru eliberarea Avizului MECT privind necesitatea si oportunitatea proiectului (Modelul G la formularul Cererii de finantare), la Registratura Inspectoratului Scolar Judetean, la care este arondata unitatea de invatamant respectiva. Cererea de eliberare a Avizului MECT va fi însotita de Chestionarul privind baza materiala (Modelul H la formularul Cererii de finantare);

2. Inspectoratul Scolar Judetean va analiza necesitatea si oportunitatea acordarii acestui Aviz si va transmite catre MECT, propunerea de acordare/respingere a Avizului si documentatia aferenta depusa de solicitant, în conformitate cu procedurile interne MECT;

3. MECT, pe baza documentatiei transmise si a propunerii ISJ, va adopta decizia de avizare/neavizare a oportunitaii si necesitatii proiectului respectiv (Modelul I la formularul Cererii de finantare);

4. Avizul MECT va fi transmis, în original, beneficiarului, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data înregistrarii Cererii de eliberare a Avizului MECT, la ISJ. O copie a Acestui aviz va fi transmis, spre informare catre ISJ.

MECT nu va aviza proiectele care vizeaza învatamântul obligatoriu si Campusurile pentru Învatamântul Profesional si Tehnic, daca proiectul se încadreaza în cel putin din situatiile urmatoare:

* Dubla finantare, respectiv lucrarile din proiect pentru acelasi obiectiv/cladire au fost finantate, in ultimi 5 ani, din surse publice, pentru care MECT dispune de informatii (buget de stat MECT; programe Phare, imprumuturi ale Bancii Mondiale, BEI, BERD, în care MECT a avut cel putin o pozitie de partener/observator).

In cazul in care sunt afectate de dubla finantare, doar o parte din lucrarile din proiect, MECT va acorda Avizul doar pentru lucrarile neafectate de dubla finantare;

* Beneficiarul a solicitat, anterior, schimbarea destinatiei obiectivului/cladirii pentru care solicita finantare in cadrul POR si solicitarea de schimbare a destinatiei este în analiza la MECT sau a fost aprobata;
* Daca MECT, dupa analiza documentatiei depuse, tinant cont de obiectivele legate de optimizarea retelei scolare nu considera oportuna investitia unitatea scolara respectiva.

Necesitatea si oportunitatea investitiei vor fi analizate de catre MECT prin prisma unui set de criterii referitoare la: evolutia ascendenta a numarului de elevi (tinand cont de bazinul demografic), conditiile de invatare din institutia respectiva, obiectivele legate de optimizarea retelei scolare, de asigurarea calitatii si asigurarea conditiilor egale de acces la educatie.

Acest Aviz al MECT este valabil doar pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul POR, Axa Prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4 si nu poate fi utilizat in cadrul altor programe operationale sau pentru atragerea, de catre beneficiar, a altor surse publice sau private de finantare.

Avizul MECT poate fi utilizat pentru o singura depunere, in decursul unei perioade de maximum 1 an, de la data eliberarii. In cazul in care proiectul nu a fost aprobat in sesiunea de evaluare tehnica si financiara aferenta Cererii deschise de proiecte, in cadrul careia a fost depus proiectul respectiv, acest Aviz nu mai poate fi utilizat si va trebui reinnoit in cazul redepunerii proiectului, cu exceptia cazurilor in care AM POR/ADR au solicitat clarificari in etapa de verificare a eligibilitatii (altele decat cele legate de Aviz MECT) sau in sesiunea de evaluare tehnica si financiara, inainte de aprobarea/respingerea proiectului. In cazul in care, pe durata unui an calendaristic de la data eliberarii, Avizul nu a fost utilizat (ex. proiectul nu a mai fost depus de solicitant), Avizul isi pierde valabilitatea.

Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.