Axa prioritara 4

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local cuprinde investitiile care dezvolta structurile suport pentru afaceri durabile de importanta locala si regionala, reabilitarea siturilor industriale nefolosite poluate si pregatirea acestora pentru noi activitati economice, precum si suportul pentru dezvoltarea micro-intreprinderilor pentru achizitia de echipamente moderne, IT si modernizarea si constructia spatiilor de productie.

Redistribuirea sumelor neconsumate de pe DMI 4.2. „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”


Prin Decizia Comisiei Europene C(2011) final din 12.08.2011 de modificare a Deciziei C(2007) 3470 de adaptare a programului operaţional regional pentru România, a fost aprobata modificarea alocărilor FEDR prin realocarea a fondurilor neutilizate de pe DMI 4.2, în sumă de 27,89 milioane de euro, din care FEDR 23,19 milioane euro, repartizate astfel:

• DMI 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate -5,64 mil euro din care FEDR 4,90 mil euro;
• DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală+ 6,76 mil. euro din care FEDR 4,48 mil. euro;
• DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - 6,45 mil.euro din care FEDR 6,45 mil euro
• DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , precum şi crearea, modernizarea infrastructurii conexe - 6,48 mil. euro din care FEDR 4,81 mil. euro
• DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - 2,55 mil.euro din care FEDR 2,55 mil euro

În urma aprobării modificării sumelor aferente axelor şi domeniilor, au trebuit făcute ajustări în cadrul domeniilor majore de intervenţie, păstrându-se procentele de alocare financiară pe regiuni, precum şi suma din FEDR pe regiuni.

Din aceste reaşezări în cadrul axei 5 pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a rezultat o diferenţă de ajustat în plus de 1 milion de euro, suma de realocat din FEDR ajungând astfel pentru această axă la 24,19 mil. euro FEDR, suma care a fost alocata pentru DMI 5.2.


Centre de afaceri pentru IMM-uri


Pentru Axa 4, domeniul de interventie 4.1.- Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, sunt eligibile proiectele care vizează crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor. Au fost depuse 42 proiecte, dintre care, la nivelul anului 2011 au fost contractate 5, care solicită finanţare de peste 17 milioane Euro.


Până în prezent, 300 locuri de muncă create de microîntreprinderile finanţate


La sfârşitul anului 2011, erau depuse în total 733 proiecte, care au solicitat, prin cele două sesiuni de depunere de proiecte (2008, respectiv 2009-2010) aproape 82 milioane Euro. Până la sfârşitul anului 2011, au început implementarea proiectelor 142 microîntreprinderi, care au obţinut finanţare nerambursabilă de aproape 17 milioane Euro.
65 microîntreprinderi au finalizat proiectele până la 31 decembrie 2011.


 

 


Domeniul 4.3. sesiunea 2009-2010 a fost suspendat in 27 septembrie 2010


Depunerea proiectelor a inceput din data de 23 noiembrie 2009.

 

Ghidul consolidat, dupa corrigendumul nr. 1 si erata din 20 nov.09, atasat mai jos.

A doua versiune de ghid consolidat si corrigendumul din 22 februarie 2010, mai jos.

Versiunea din iulie 2010 a ghidului, mai jos.

Ultima varianta a declaratiei de eligibilitate (ian. 2011), mai jos

Domeniul 4.1. a fost operational intre 2008-2011


In cadrul Axei 4, domeniul de interventie 4.1.- Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala, sunt eligibile proiectele care vizeaza crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor. Pot solicita finantare nerambursabila, in cadrul acestui domeniu de interventie, autoritati publice locale, camere de comert, asociatii care reprezinta mediul de afaceri si societati comerciale sau cooperative.
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) poate fi cuprinsa intre 1.700.000 si 85.000.000 lei.
Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013 pentru Regiunea Nord-Vest este de 33,18 milioane Euro.
Domeniul a fost suspendat in 25 martie 2011, pentru depasirea cu peste 150% a valorii alocate regiunii.


Domeniul 4.2. "Reabilitarea siturilor poluate"


In ceea ce priveste domeniul major 4.2. „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati”, proiectele eligibile sunt acelea care implica reintroducerea siturilor industriale in circuitul economic, prin depoluare, curatare si reabilitare, pentru a putea fi transformate in structuri de sprijinire a afacerilor. Solicitantii eligibili pentru acest domeniu de interventie sunt numai autoritatile publice locale.
Pentru Regiunea noastra, fondurile disponibile pentru domeniul 4.2. sunt de 28,48 milioane Euro, pentru intreaga perioada de programare, iar proiectele pot avea valoarea maxima intre 1.700.000 si 85.000.000 lei.

Ghidurile finale se pot descarca mai jos.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.