Axa prioritara 5

Axa prioritară 5 are ca măsuri de intervenţie:
• Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurii conexe
• Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabila a resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism. Aceste măsuri se adresează atât administaţiilor publice locale cât şi mediului de afaceri regional.
• Promovarea potenţialului de turism şi crearea infrastructurii necesare pentru a creste atractivitatea României ca şi destinaţie turistică. Pentru operatiunile deschise pe domeniul 5.3, va rugam sa va informati la organismul de implementare: Organismul Intermediar pentru Turism (Domeniul 5.3), din Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru Turism, Adresa: Ministerul Turismului, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector I, Bucureşti.
Tel: 037 214 40 00, Fax: 037 214 40 01, Email: adita.stanca@mturism.ro


Domeniul 5.1. avea în implementare, la sfârşitul anului 2011, 6 proiecte în valoare nerambursabilă de 20 milioane Euro, aceste proiecte având efectuate plăţi de prefinanţare şi rambursabilă de aproape 10 milioane Euro.

Un proiect a fost finalizat în 2011, Restaurarea si reabilitarea bisericii de lemn Sf. Arhangheli Mihail si Gavril-Rebrişoara, in vedearea introducerii acesteia in circuitul turistic, prezentat anterior.

Pentru domeniul 5.2. , în implementare sunt 7 proiecte, care acoperă aproape în totalitate alocarea regională, solicitând finanţare nerambursabilă de aproape 30 milioane Euro. Fiind proiecte complexe cu şi perioade mari de implementare, nici un proiect nu a fost finalizat în 2011.

 

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 5.1. din 15 ianuarie 2009


Va informam ca Autoritatea de Management POR a emis o instructiune prin care este suspendata depunerea de proiecte pentru domeniul 5.1. Cladiri de patrimoniu, ca urmare a depasirii alocarii financiare regionale pentru acest domeniu de interventie.

Suspendarea domeniul 5.2. pentru Regiunea Nord-Vest!

 

Ultima sesiune de depunere de proiecte pentru domeniul 5.2 a fost suspendata din 25 februarie 2010.


Domeniul a fost suspendat in 25 februarie 2009, datorita depasirii alocarii regionale in procent de 209%.

Autoritatea de Management POR a lansat  al doilea apel de proiecte pentru domeniul major 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice, pentru care depunerea efectiva a inceput din data de 23 noiembrie 2009.

Ghidul este atasat mai jos. Prima sesiune de depunere de proiecte pentru domeniul 5.2. a fost suspendata din 19 decembrie 2008.

Instructiunea AM POR se poate descarca mai jos.

Domeniul 5.3. lansat la nivel national in Cluj-Napoca

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Ministerul pentru IMM, Cooperatie, Turism si Profesii Liberale au lansat in 11 septembrie 2008, la Cluj-Napoca, la nivel national, domeniul major de interventie din cadrul Programului Operational Regional - 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.
Domeniul 5.3. are trei operatiuni:

* Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora
* Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
* Promovarea brandului turistic national

Ghidurile se pot consulta mai jos.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.