Comitetul regional de evaluare strategica

Componenta CRESC

Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Nord-Vest, organism fara personalitate juridica, a fost constituit prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) Nord-Vest nr.258/05.09.2007.
CRESC are 24 de membri: cate doi reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale din cele sase judete ale regiunii si cate doi reprezentanti al mediului economico-social din fiecare judet al regiunii. Reuniunile CRESC Nord-Vest vor fi convocate si se vor desfasura odata cu Reuniunile Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.
CRESC Nord-Vest a fost infiintat in conformitate cu HG nr.764/2007, in vederea asigurarii cadrului institutional necesar implementarii Programului Operational Regional 2007-2013, avand ca principale atributii evaluarea gradului in care proiectele pot contribui la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum si corelarea, la nivel regional, a proiectelor finantate din fonduri publice.

CRESC indeplineste urmatoarele atributii:
(a) Evalueaza strategic proiectele depuse la nivel regional pentru finantare in cadrul Programului Operational Regional si stabileste prioritizarea acestora;
(b) Aproba lista proiectelor prioritare pentru regiune in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional;
(c) Emite opinii si recomandari privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare a proiectelor finantate/ finantabile din fonduri publice;
(d) Recomanda Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional completarea, revizuirea si/sau inlocuirea unor criterii de evaluare strategica;
(e) Recomanda Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional realocari financiare in regiune intre domeniile de interventie din cadrul axelor prioritare si intre axele prioritare, pe baza analizei gradului de contractare si implicit a numarului de proiecte sustenabile care pot fi contractate, in vederea supunerii spre aprobarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional.
(f) Recomanda Autoritatilor de Management / Organismelor Intermediare ale Programelor Operationale, Programului National pentru Dezvoltare Rurala, si institutiilor care gestioneaza programe finantate din fonduri publice, directii de actiune in scopul corelarii programelor in regiune.
(g) Aproba rapoartele semestriale si anuale de activitate ale CRESC.
Lista completa a membrilor titulari si supleanti ai CRESC Nord-Vest se poate descarca mai jos.

Reuniune CRESC la Bistrita, 14 martie 2008

Hotararea CRESC nr. 1/2008 si anexa se poate descarca mai jos

Reuniunea Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Vest, Zalau, 30.04.2008

Reuniunea Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Vest a avut loc in data de 30.04.2008, de la ora 11.15, la sediul Consiliului Judetean Salaj


Ordinea de zi a acestei reuniuni a fost urmatoarea:

1. Evaluarea strategica a proiectului Modernizarea infrastructurii drumurilor judetene in judetul Satu Mare – DJ 109 L Negresti-Oas-Turt, solicitant Consiliul Judetean Satu Mare (axa prioritara 2, domeniul 2.1)
2. Diverse

Reuniunea Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Nord-Vest la BistritaSedinta a avut loc in data de 07.08.2008, de la ora 13.10, la sediul Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Ordinea de zi a acestei reuniuni se poate descarca mai jos. De asemenea, noua componenta a CRESC Nord-Vest (dupa alegerile locale) si cele 3 hotarari adoptate din sedinta din 7 august 2008 se pot descarca mai jos.
Reuniunea Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Vest, 23-24 octomrbie 2008, Tasnad
Hotararea CRESC nr. 6 se pate descarca mai jos.

Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.