Planul de Dezvoltare Regionala 2007 2013

Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest reprezinta documentul fundamental privind necesarul de finantare din fonduri europene si alte fonduri internationale si nationale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic si social, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Planului National de Dezvoltare.
PDR Nord-Vest este realizat de catre Directia Dezvoltare – Departamentul Planificare si Asistenta Tehnica din cadrul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest intr-un larg cadru partenerial, stabilit conform Hotararii de Guvern 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare in cadrul Comitetului de Planificare Regional, desfasurandu-se pe o perioada semnificativa incepand cu anul 2004.
PDR Nord-Vest se compune din analiza socio-economica a regiunii, analiza SWOT si strategia regionala. Metodologia de realizare a strategiei pentru perioada 2007-2013, a constat intr-un proces de jos in sus, de analiza a potentialului regiunii.
Prezentat în etapele sale esentiale, procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala 2007-2013 a fost împartit astfel:

* Elaborarea Profilului socio-economic al Regiunii Nord-Vest;
* Identificarea optiunilor strategice de dezvoltare;
* Conturarea unei abordari spatiale a politicii de dezvoltare;
* Identificarea polilor de dezvoltare;
* Specializarea functionala;
* Analiza SWOT;
* Stabilirea viziunii pe termen lung a Regiunii Nord-Vest;
* Stabilirea strategiei pe perioada 2007-2013 (obiective, prioritati si masuri);
* Elaborarea documentelor regionale de programare sectoriale;
* Portofoliu de proiecte;
* Consultari/dezbateri publice;
* Aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala in Consiliul pentru Dezvoltare Regionala.

PDR 2007-2013 realizeaza o planificare multianuala a dezvoltarii economice si sociale a regiunii, integrata sectorial si local, pe baza: strategiilor regionale sectoriale de dezvoltare; a strategiei locale de dezvoltare; corelate cu orientarilor strategice la nivel european. PDR 2007-2013 se coreleaza de asemenea cu prioritatile Planului National de Dezvoltare 2007-2013 si cu Programele Operationale Sectoriale si Regional.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Nord Vest 2007-2013 este cresterea economiei regionale prin dezvoltare policentrica si specializare functionala pentru diminuarea disparitatilor intra- si inter-regionale, la nivel economic, social si de mediu si cresterea standardului de viata regional.
Atingerea obiectivului general se poate realiza cu sprijinul a o serie de obiective specifice care doar corelate cu respectarea unor principii europene, precum dezvoltare durabila, societatea informationala, egalitate de sanse si cooperare transfrontaliera vor putea conduce la implementarea interventiilor din PDR.
Planul de dezvoltare va fi actualizat pe parcursul perioadei de programare.

Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.