PDR 2014-2020, aprobat de CDR Nord-Vest

Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020 şi portofoliul de proiecte aferent au fost aprobate de Consiliul Dezvoltării Regionale cu ocazia şedinţei din 20 aprilie 2015 prin Hotărârea cu numărul 425.

Documentul de planificare strategică a fost elaborat în perioada 2012-2015 în conformitate cu orientările metodologice emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, fiind supus analizei ex-ante în cursul anului 2013. În cursul procesului s-a pus accent pe consultările cu actorii cheie de la nivel regional în cadrul structurii parteneriale care a cuprins Comitetul Regional de Planificare, Comitetul Executiv şi Comitetul Ştiinţific, Grupuri de lucru judeţene, sub-judeţene, precum şi Grupuri de lucru tematice regionale.

Conform Hotărârii CDR portofoliul de proiecte va fi actualizat periodic.
Ultima actualizare a portofoliului a fost în luna septembrie 2016.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.