Procesul de Planificare Regionala

Data fiind importanta exercitiului de programare pentru perioada 2007-2013 precum si importantele modificari care au loc din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, la nivel regional a avut loc un important proces de reflectie asupra scopului Planului de Dezvoltare Regionala, asupra procesului de planificare in ansamblu.
In esenta, prin prezentul exercitiu de planificare ne-am propus ca obiectiv operational constientizarea partenerilor regionali cu privire la necesitatea concentrarii pe acele actiuni de natura sa creeze avantaje competitive pentru Regiunea Nord-Vest, pentru Romania, precum si cu privire la necesitatea crearii unei mase critice necesare de ,,grupuri locale de initiativa” care sa sustina intregul proces ulterior, in faza de implementare. Din acest motiv a rezultat prin consultarea activa a partenerilor regionali o abordare mai extinsa, mai complexa, mai profunda.
Intregul proces de planificare a fost menit sa asigure ceea ce da forta unei strategii: o viziune comuna, ca baza atat pentru programare cat si pentru toate actiunile ulterioare de implementare a strategiei, stiut fiind ca acestea sunt in fapt actiuni “individuale”; in acest sens un deziderat major este acela de a creste capacitatea proprie de a ne “administra” dezvoltarea si, implicit, capacitatea de absorbtie a fondurilor structurale. Ne-am propus sa asiguram implicarea mai puternica a sectorului privat in proces precum si reflectarea mai buna a acestei problematici in dezbaterea publica, deci intarirea dialogului social real si pregatirea pentru trecerea la un adevarat dialog civic prin antrenarea in proces a nivelurilor sub-judetene, a comunitatilor locale.
A fost de asemenea initiat un proiect in domeniul dezvoltarii institutionale, menit sa se finalizeze cu un Plan de Actiune pentru imbunatatirea capacitatii administrative la nivelul administratiilor publice locale din regiune, proiect care s-a desfasurat in paralel cu procesul de planificare, tot sub coordonarea ADR Nord-Vest, numit Parteneriat pentru dezvoltare.
Fazele esentiale ale procesului sunt:

* Faza mobilizarii si implicarii nivelului regional (trezirea interesului, mobilizarea retelelor parteneriale regionale, revizuirea documentelor existente)
* Faza mobilizarii si implicarii nivelelor sub-regionale de planificare (judetean, sub-judetean, activarea ,,grupurilor locale de initiativa”, a comunitatilor locale)
* Faza obtinerii consensului la nivel regional (revizuirea abordarii regionale in functie de reactiile din faza anterioara)
* Faza obtinerii aprobarilor formale finale.

S-a efectuat de la bun inceput o analiza a optiunilor strategice de dezvoltare, in urma careia Regiunea Nord-Vest a optat pentru un model de dezvoltare policentrica (o politica de dezvoltare sustinuta de o retea de localitati care au rol de poli de dezvoltare), cu accent pe crestere economica, prin specializarea functionala a teritoriului. In ceea ce priveste dezvoltarea policentrica a aparut astfel necesitatea consolidarii potentialului de antrenare al municipiilor resedinte de judet (Oradea, Bistrita, Cluj-Napoca, Baia Mare, Satu Mare, Zalau), precum si necesitatea consolidarii si/sau cresterii potentialului de antrenare a unui minim de alte noua orase, care la sfarsitul perioadei de programare sa fie clasificate pe un rang superior celui actual. Dezvoltarea acestora trebuie sa tina cont, in mod special de specializarea functionala, sectoriala a teritoriilor din aria de influenta.

Transpunera in practica a optiunilor strategice

Dezvoltarea policentrica

La nivelul Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost elaborata o metoda de zonare a teritoriului Regiunii in unitati teritoriale de planificare (UTP).
In acceptiunea noastra UTP-urile corespund unor zone avand anumite caracteristici comune precum si o functionalitate unitara. Astfel UTP-ul se poate individualiza printr-o identitate istorica si socio-culturala comuna, traditii etno-folclorice similare, prin gravitatia in jurul aceluiasi centru de influenta, prin relatii stranse de colaborare economica intre localitatile componente etc. La nivelul unor UTP-uri pot fi deja constituite asociatii intre unitatile administrativ teritoriale componente, altele pot avea doar un caracter informal.
UTP-ul este compus din mai multe unitati administrativ-teritoriale (sate, comune si orase) fara ca limitele sale sa tina cont neaparat de granitele judetene. De asemenea UTP-urile pot diferi sensibil din punct de vedere al populatiei sau a marimii teritoriului pe care il delimiteaza. In baza acestor criterii au fost identificate un numar de 41 de UTP-uri in Regiunea Nord-Vest.
Ulterior, aceste criterii au fost dezvoltate intr-o metoda de validare a UTP-urilor care a luat in considerare si alte criterii vizand atat componenta naturala (relief, resurse naturale, protectia patrimoniului natural etc.) cat si componenta antropica, de sustinere (structura si dinamica populatiei, dezvoltarea asezarilor, accesibilitate, dezvoltarea infrastructurilor tehnico-edilitare, infrastructurile de comunicatii etc.).
In cadrul fiecarui UTP a fost identificat un pol de dezvoltare – un centru urban a carui evolutie economica poate antrena cresterea sau declinul intregii zone. Interventiile vor fi directionate cu precadere catre acesti poli de dezvoltare pornind de la premisa ca se vor crea astfel efecte de antrenare la nivelul intregului UTP (sau uneori chiar pe o arie mai larga). Acesti poli pot fi ierarhizati in functie de capacitatea lor de antrenare – fapt surprins prin notiunea de rang al polului de dezvoltare identificat in Planul de Amenajare a Teritoriului Regiunii Nord-Vest (PATJ).

Cresterea economica

Aceasta optiune strategica va orienta toate interventiile din cadrul strategiei regionale fiind un deziderat de atins pentru toate UTP-urile identificate – ex. investitiile de mediu prioritare vor fi cele suport pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri din zona, investitiile in resure umane vor fi cele orientate spre calificarea fortei de munca etc.

Specializarea functionala

Consiliile judetene au fost solicitate sa identifice la nivelul fiecarui UTP sectoare economice prioritare pe baza a trei criterii:

* existenta sau nu in zona a unor resurse naturale care pot sustine dezvoltarea sectorului
* structura sectoriala a economiei locale
* existenta fortei de munca bine pregatite in zona sau in zonele limitrofe (sau macar a infrastructurii de invatamant necesare – in special invatamant profesional si tehnic si/sau universitar).

In etapa urmatoare coordonatorii stiintifici desemnati de fiecare Consiliu Judetean au agregat aceste sectoare la nivel de judet pe baza unei metodologii matematice:
la nivelul fiecarui UTP sectoarele prioritare au fost punctate in raport cu 4 criterii: potentialul competitiv al sectorului, potentialul inovativ al sectorului, potentialul de antrenare al sectorului si rangul polului de dezvoltare (conform Planului de Amenajare a Teritoriului Regiunii Nord-Vest).
punctajele obtinute pentru fiecare criteriu au fost ponderate cu un coeficient de importanta si apoi insumate, rezultand punctajul sectorului la nivelul respectivului UTP.
punctajele obtinute la nivelul tuturor UTP-urilor au fost insumate rezultand punctajul sectorului la nivel de judet. Pe baza acestor punctaje s-a stabilit o ierarhie alegandu-se primele 6 sectoare considerate de acum inainte prioritatile judetului.
In fiecare judet s-a derulat o consultare parteneriala asupra sectoarelor prioritare bazata in cea mai mare masura pe metodologia clasica a focus-grupului, adaugandu-i, insa, acesteia, o ancheta pe baza de chestionar, in cadrul unor intalniri organizate la sediul Consiilor Judetene, cu principalii reprezentanti ai respectivelor sectoare din judet. Ambele metode de analiza au vizat aceleasi subiecte, completandu-se reciproc. Sectoarele au fost punctate in functie de: importanta sectorului pentru dezvoltarea judetului, potentialul competitiv, inovativ si de antrenare al respectivului sector.
Punctarea facuta de catre parteneri a fost prelucrata statistic si, pe baza rezultatelor obtinute, s-au stabilit sectoarele prioritare ale Regiunii Nord-Vest pentru perioada de programare 2007-2013. Acestea sunt:
1. IT&C
2. Invatamant superior si cercetare
3. Turism
4. Agricultura
5. Industria alimentara si a bunurilor de consum (mobila si confectii)
6. Industria de masini si echipamente
In acelasi timp si in paralel, a avut loc procesul de planificare si la nivel judetean, prin constituirea unor grupuri de lucru sectoriale, elaborarea Planurilor de Dezvoltare Judetene 2007-2013, consultari cu privire la optiunile strategice, la sectoarele prioritare atat la nivel de UTP, cat si la nivel de judet. In prezent judetele componente ale Regiunii Nord-Vest se afla in stadii diferite cu PDJ, fie in lucru, fie finalizat, chiar aprobat prin Hotarare de Consiliu Judetean.
Finalitatea fireasca a acestui amplu proces de planificare, a demersului paralel de dezvoltare a capacitatilor administrative si de management la nivel regional pentru absorbtia eficienta a fondurilor post-aderare va fi alcatuirea unor portofolii de proiecte prioritare, strategice si bine pregatite la nivel sub-judetean / judetean / regional pe diferite domenii. Proiectele trebuie sa aiba impact pentru o dezvoltare sustenabila, nu sa vizeze pur si simplu absorbtia de fonduri. Nu se poate face dezvoltare regionala sustenabila fara dezvoltare comunitara, abordarea trebuie sa fie de jos in sus, iar nivelul local/micro-regional trebuie sa genereze proiecte viabile, sa le sustina, sa le pregateasca si sa le implementeze cu succes, in interesul propriei dezvoltari.
In paralel la nivel regional s-au elaborat si Documente de Programare Regionale Sectoriale- Transporturi, Mediu, Resurse Umane, Turism, Competitivitate.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.