Proiecte proprii in implementare

ClustArs

ADR Nord-Vest este partener în proiectul Excelenţă în Managementul de Clustere (Acronim ClustArs), alături de Institutul Tehnologic din Canare (Spania - coordonator), Autoritatea Regională Molise (Italia) şi Agenţia de Dezvoltare Regională din Marmara de Est (MARKA, Turcia).
Proiectul este finantat de către Agenţia Europeană pentru IMMuri (EASME), prin programul de Competitivitate şi Inovare al Comisiei Europene.
Proiectul ClustArs se implementează în perioada 2014–2015 şi vizeaza îmbunătăţirea activităţii de management a 6 clustere* identificate în prealabil în fiecare din cele 4 regiuni partenere, prin transfer de expertiză, bune practici şi sesiuni de instruire de care va beneficia personalul partenerilor din proiect, precum şi managerii de clustere din regiunile partenere, servicii furnizate de Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA) şi de Fundaţia Europeană pentru Excelenţa Clusterelor (EFCE).

Detalii »

THE ISSUE

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) este partener asociat coordonator pentru Regiunea Nord-Vest în cadrul proiectului THE ISSUE, finanţat prin cel de-al 7-lea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (FP7) al Comisiei Europene.

Detalii »

RegPol

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener asociat in proiectul Reţea de Formare Iniţiala REGPOL² - Initial Training Network (ITN)- derulat in perioada 2014-2017 si finanţat prin Acţiunile Marie Curie din Programul Cadru 7 al Uniunii Europene.

Detalii »

TREC-Danube

TREC-Danube (Cluster Transnaţional de Energii Regenerabile – Danube) este un proiect finanţat de guvernul german (Ministerul Federal pentru Educaţie şi Cercetare).

Detalii »

BISNet Transylvania, parte a Enterprise Europe Network

BISNet Transylvania este o retea suport pentru afaceri si inovare in regiunile de dezvoltare Nord-Vest si Centru (corespunzator unei Macroregiuni de tip I). Printr-un consortiu de 5 parteneri, se aplica o abordare inovativa si o mai buna tintire a sectorului IMM din arealul geografic mentionat. Informatiile, feedback-ul, cooperarea in afaceri si serviciile de internationalizare, inovarea, serviciile de transfer tehnologic, serviciile de sustinere a participarii IMM-urilor la Programele Cadru de Cercetare ale Comisiei Europene sunt oferite de personalul specializat al Consortiului, implementand astfel o adevarata retea de excelenta in domeniu.

Detalii »

ASVILOC PLUS

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest participa, ca partener, alaturi de alte 12 organizatii din Austria, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Romania, Slovenia si Croatia, in cadrul proiectului “Agentii ce sprijina valoarea sistemelor de inovare in economiile locale si regionale” finantat de Programul de Cooperare Transnationala Sud-Est Europa

Detalii »

TOURAGE

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) este partener în subproiectul TOURAGE, finanţat din Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC.

Detalii »

regioNet

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest are rolul de partener în subproiectul regioNet - Clustere şi reţele - motoare ale dezvoltării pentru creşterea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a regiunilor, finanţat în cadrul proiectului SMART + prin Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC. Subproiectul se derulează în perioada mai 2011 – aprilie 2013 şi are un buget total de 299.759,2 euro.

Detalii »

TREC

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) coordonează implementarea subproiectului TREC - Cluster Transnaţional în domeniul Energiei Regenerabile, finanţat în cadrul proiectului SMART + din Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC.

Detalii »

STP

Subproiectul STP - Parteneriat pentru înfiinţarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice în Europa de Est – finanţat în cadrul proiectului SMART + din Programul European de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC, sprijină dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.

Detalii »

Plan4all

În vederea instituirii unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale INSPIRE în conformitate cu politicile comunitare din domeniul mediului (Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi Consiliului), proiectul Plan4all a fost lansat anul trecut pentru a aborda aspecte legate de planificarea teritoriala. Proiectul se bazează pe bunele practici existente în diverse regiuni şi municipalităţi ale UE, cât şi pe rezultatele proiectelor de cercetare curente.

Detalii »

NEEBOR

Proiectul NEEBOR s-a dezvoltat din Reţeaua Regiunilor Frontaliere Estice, dintr-o iniţiativă Europeană cu scopul de a facilita colaborarea dintre regiunile Europene aflate la graniţele externe ale Uniunii Europene care au decis sa colaboreze mai strâns şi de a elabora împreună acţiuni pentru a adresa provocările comune. Parteneriatul proiectului este compus din 12 instituţii /autorităţi regionale reprezentative din 8 ţări Europene (Agentia de Dezvoltare Regionala Eszak-Alfold – coordonatorul proiectului, Consiliul de Dezvoltare Regionala Eszak-Alfold si Agentia de Dezvoltare Regionala Transdanubia de Sud din Ungaria, Agentia de Dezvoltare a Regiunii Autonome Presov din Slovacia, Fundatia "Agentia de Dezvoltare Vidzeme" si Regiunea de Planificare Vidzeme din Letonia, Agentia de Dezvoltare a Regiunilor Warmia si Mazury din Polonia, Regiunea Macedonia de Est din Grecia, Consiliul Regional al Kareliei de Nord si Universitatea Rovaniemi pentru Stiine Aplicate, Universitatea din Laplonia din Finlanda, Agentia pentru Dezvoltare si Inovare Regionala Bourgas din Bulgaria si ADR Nord-Vest) şi intenţionează să implice în activitatea lor alţi parteneri Europeni sau non-Europeni.

Detalii »

INTECS

La nivelul UE in anul 2009 s-au lansat o serie de apeluri de proiecte, în baza programului „Acţiuni pregătitoare în domeniul Sportului”, aşa numitele Preparatory Actions, care au menirea de finanţa proiecte prin intermediul cărora să se stabilească direcţiile prioritare în domeniul sportului la nivelul UE, respectiv de a formula politica europeană în acest domeniu si al unui program in domeniul sportului pentru a finanţa activităţi în domeniu pentru perioada 2014-2020.

Proiectul INTECS face parte din această categorie de proiecte iar coordonatorul este Federaţia Municipala de Învăţământ Rovaniemi din cadrul Universitatii de Ştiinţe Aplicate din Rovaniemi, Finlanda.

Detalii »

ENSPIRE EU

Proiectul ENSPIRE EU – Inspiraţie Antreprenorială pentru Uniunea Europeană – finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C – a fost promovat în cadrul unui parteneriat larg între Agenţii de Dezvoltare Regională, Autorităţi Publice Locale şi Camere de Comerţ din Danemarca, Marea Britanie, Franţa, Spania, Suedia, Cipru, Cehia, Polonia, România, Ungaria şi Slovenia.

Detalii »
X

Legătura spre noul site aici.